Posty

Przekazywanie parametrów ref i out

Kod umieszczony w temacie będzie w C#, w końcowej części odniosę się do tego, jak to wygląda w VB.NET. Przekazywanie parametrów do funkcji w C# odbywa się poprzez skopiowanie wartości tego parametru. Edytowanie go wewnątrz funkcji, nie zmieni jego wartości na zewnątrz jej.

C#
static void Main(string[] args) { int value = 0; Function(value); Console.WriteLine(value); } static void Function(int value) { value = 4; }

Caroline - player muzyczny ♪♫

Obraz
Zapraszam do korzystania i testowania odtwarzacza muzyki stworzonego w technologii VB.NET. Program powstaje z przerwami od 2010 roku. Program pozwala na tworzenie własny playlist, edytowania tagów mp3. Można edytować jego wygląd przez wbudowane opcje jak również można stworzyć własne grafiki dla przycisków.

Pobierz plik

[C#, VB.NET] Wprowadzanie tylko liczb do TextBoxa

Aby pozwolić użytkownikowi prowadzać w programie tylko liczby w TextBoxie najłatwiej zrealizować to poprzez obsłużenie zdarzenia KeyPress dla TextBoxa.
Jeśli chcemy tylko liczby naturalne, pomoże nam w tym taki kod:

C#
private void TextBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) { if(char.IsDigit(e.KeyChar) || e.KeyChar == (char)Keys.Back) base.OnKeyPress(e); else e.Handled = true; }

[VB.NET] StringCollection w My.Settings

Obraz
W ustawieniach programu Settings, można dane typów m. in. String, Integer, Char a nawet Color. Nie można jednak zapisać tablicy stringów. Jeśli zajdzie kiedyś taka potrzeba, w zamian tego można użyć typu StringCollection.

Jak zamienić dane typu tablica stringów na kolekcję stringów i odwrotnie?

Singleton - wyjaśnienie czym jest

Zapewne zdarzyło Ci się już spotkać z tym słowem. Jeśli nie wiesz co to jest i do czego służy - ten artykuł jest dla Ciebie.

Singleton jest wzorcem projektowym, który ogranicza ilość możliwych instancji (kopii) klasy. Dzięki temu mamy globalny dostęp do obiektu tej klasy, który jest inicjalizowany tylko raz, podczas pierwszego użycia, w sposób niewidoczny dla programisty.

Do czego może nam się przydać?
Wyobraź sobie sytuację, gdy piszesz program, który umożliwia użytkownikowi zmianę jego wyglądu (np. rysujesz własny pasek tytułowy (title bar)). Program ma kilka okien, każde z nich musi wiedzieć z jakiego folderu ma odczytać grafiki, które ma użyć przy ładowaniu. Potrzebujesz do tego stworzyć klasę, która będzie przechowywała informację o ścieżce do folderu, z które mają być załadowane dane. Do tego właśnie przyda się singleton, dane w nim przechowywane będą widoczne w całym programie.

Jak więc stworzyć singleton?

Sprawdzanie długości utworu przy pomocy WMP

Sprawdzić długość utworu przy pomocy kontrolki Windows Media Player można bardzo łatwo za pomocą takiego oto, krótkiego kodu:

C#
string Duration = string.Empty; WMPLib.WindowsMediaPlayer wmp = new WMPLib.WindowsMediaPlayer(); WMPLib.IWMPMedia media = wmp.newMedia(urlToFile); if (media != null) Duration = media.durationString; wmp.close(); VB.NETDim Duration As String Dim wmp As WMPLib.WindowsMediaPlayer = New WMPLib.WindowsMediaPlayer Dim media As WMPLib.IWMPMedia = wmp.newMedia(urlToFile) If media IsNot Nothing Then Duration = media.durationString End If wmp.close() Funkcja zwróci czas w formacie xx:xx.
Oczywiście należy pamiętać aby dodać do projektu referencję do pliku Interop.WMPLib.